ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το 7 Star Praying Mantis (qī xīng tángláng quán – 七星螳螂拳) είναι ένα σύστημα παραδοσιακού Kung Fu που αντιγράφει τις κινήσεις από το αλογάκι της Παναγίας. Ως εκ τούτου βασίζεται στις αρπαγές των άκρων του αντιπάλου και στις ρίψεις.
Το σύστημα αντλεί τη δύναμη του από το έδαφος μέσω των χαμηλών στάσεων και την εκφράζει μέσω της σπειροειδούς
κίνησης και της ευθείας.

 

Αυτό το ιδιαίτερο στυλ Kung Fu, χαρακτηρίζεται από πολύ σκληρή σωματική και πνευματική προπόνηση που έχει ως στόχο να φέρει τον ασκούμενο όσο πιο κοντά γίνεται στις ικανότητες του εν λόγω εντόμου, που είναι ένας από τους δεινότερους θηρευτές της φύσης.

 

Η εκρηκτικότητα και η δύναμη του συστήματος το ανάγουν σε μια πολύ αποτελεσματική αυτοάμυνα απέναντι σε όλα τα είδη αντιπάλων. Συν τοις άλλοις, το σύστημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια της εσωτερικής δύναμης, της ευεξίας και μιας εξαιρετικής φυσικής κατάστασης η οποία διατηρείται και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

DSC_0095

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

DSC_0226

Ως πρώτος μεγάλος δάσκαλος του 7 Star Praying Mantis αναφέρεται ο Wang Lang. Σύμφωνα με έναν θρύλο η αρχή του συστήματος τοποθετείται στην εποχή της δυναστείας Song, τον 13ο αιώνα. Εκείνη την περίοδο ο αββάς Fu Ju, ένας θρυλικός χαρακτήρας που ταυτοποιείται με τον αββά Fu Yu, συγκέντρωσε 18 μεγάλους δασκάλους του Kung Fu συμπεριλαμβανομένου του Wang Lang, με σκοπό να βελτιώσουν τα συστήματα Shaolin Kung Fu. Άλλοι θρύλοι τοποθετούν τον Wang Lang στην ύστερη εποχή της δυναστείας των Ming, γύρω στον 16ο ή 17ο αιώνα. Σε κάθε περίπτωση γίνεται λόγος για την ικανότητα του Wang Lang να απορροφά και να εξισορροπεί όλες τις τεχνικές που έμαθε από τους υπόλοιπους 17 δασκάλους.

 

Οι τεχνικές καταγράφηκαν σε ένα εγχειρίδιο με τίτλο “Μυστικό Χέρι” (mìshǒu – 祕手) το οποίο τελικά παραδόθηκε στον ταοϊστή ιερέα Shen Xiao. Από αυτό το σημείο κι έπειτα το εγχειρίδιο αυτό εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται αιώνες αργότερα, κατά την εποχή του αυτοκράτορα Qianlong της δυναστείας των Qing, προς το τέλος του 18ου αιώνα, όταν και εκδίδεται για το ευρύ κοινό με τίτλο “Άξιος (ή “ενάρετος”) ασκών την αρετή του βραχέος χτυπήματος” (Luóhàn Xínggōng Duǎn Dǎ – 羅漢行功短打).

 

Το 7 Star είναι ένα από τα πιο φημισμένα συστήματα στην Κίνα και θεωρείται από πολλούς το δυσκολότερο σύστημα Praying Mantis από τις διάφορες γενεαλογίες που υπάρχουν. Όπως το Wing Chun έτσι και το 7 Star Praying Mantis χρησιμοποιεί την λογική της εναλλαγής μεταξύ μαλακού και σκληρού (yin – yang) και των στοιχείων. Τα σχήματα που χρησιμοποιεί ο μηχανισμός του είναι η ευθεία και ο κύκλος. Επιπλέον χρησιμοποιεί τεχνικές τόσο για κοντινές όσο και μακρινές καθώς και για εσωτερικές όπως και για εξωτερικές επιθέσεις.

7 Star Praying Mantis First Form

7 Star Praying Mantis training

7 Star Praying Mantis class