7 STAR PRAYING MANTIS

Το 7 Star Praying Mantis είναι ένα σύστημα παραδοσιακού Kung Fu που αντιγράφει της κινήσεις από το αλογάκι της Παναγίας.

Βασίζεται στις αρπαγές των άκρων του αντιπάλου και στις ρίψεις.

Το σύστημα αντλεί τη δύναμη του από το έδαφος μέσω τον χαμηλών στάσεων και την εκφράζει μέσω της σπειροειδούς κίνησης και της ευθείας.

Αυτό το ιδιαίτερο στιλ Kung Fu, χαρακτηρίζεται από πολύ σκληρή σωματική και πνευματική προπόνηση που έχει ως στόχο να φέρει των ασκούμενο όσο πιο κοντά γίνεται στις ικανότητες του εντόμου, που είναι ένας από τους δεινότερους θηρευτές της φύσης αναλογικά με το μέγεθός του.

Η εκρηκτικότητα και η δύναμη του συστήματος το ανάγουν σε μια πολύ αποτελεσματική αυτοάμυνα απέναντι σε όλα τα είδη αντιπάλων.

style=’color: #000000;’>Συν τοις άλλοις, το σύστημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια της εσωτερικής δύναμης, της ευεξίας και μιας εξαιρετικής φυσικής κατάστασης διαχρονικής στο πέρασμα του χρόνου.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι πολεμικές τέχνες kung fu γεννήθηκαν στην αρχαία κίνα 4000 χρόνια πριν (σύμφωνα με τον θρύλο) λόγο της ανάγκης που υπήρχε για αυτοάμυνα.

Χρησιμοποιήθηκαν κύριος από στρατιωτικούς και αυτοκρατορικούς φρουρούς πριν γίνει ευρέος γνωστό. Οι άνθρωποι αυτοί βασίστηκαν στις τέχνες Kung Fu για την επιβίωση τους για χιλιάδες χρόνια.

Η πρώτη επιγραφή βρέθηκε τον 5ο αιώνα πριν την “κοινή εποχή” της κινάς και περιείχε οδηγίες για μια μάχη με την χρήση τεχνικών μαλακού και του σκληρού (yin yang). Μια παράδοση που τα παραδοσιακά συστήματα κρατάνε ακόμα και βασίζονται σε αυτήν για να είναι αποτελεσματικά

Σύμφωνα με τον θρύλο μια ένας θρυλικό άτομο άτομο του Kung Fu συγκέντρωσε 18 δασκάλους (Ο Wang Lang συμπεριλαμβάνεται) με σκοπό να βελτιώσουν τα συστήματα του Ναού Shaolin.

Οι τεχνικές καταγράφηκαν σε ένα εγχειρίδιο όπου αργότερα εξαφανίστηκε και επανεμφανίστηκε αρκετά χρόνια αργότερα.

Το 7 Star θεωρείτε ένα από τα ποιο ευρέος γνωστά και τα ποιο δύσκολα συστήματα στην κίνα! Θεωρείτε το πιο δύσκολο σύστημα Praying Mantis από τα διάφορα lineages που υπάρχουν.

Όπως το Wing Chun, έτσι και το seven star χρησιμοποιεί την λογική σκληρού – μαλακού (yin – yang),τα στοιχεία και τα σχήματα για την αποτελεσματικότητα του.

Επιπλέον χρησιμοποιεί τεχνικές κοντινές,μακρινές,εσωτερικές και εξωτερικές επιθέσει για να πετύχει τον σκοπό του.

7 Star Praying Mantis First Form

7 Star Praying Mantis training

7 Star Praying Mantis class