Τα στοιχεία είναι οι διάφοροι τρόποι με τους όποιους μπορεί κάποιος να εκφράσει τις τεχνικές που υπάρχουν στο Kung Fu. Ισχύει και για τις δύο τέχνες. Υπάρχει διαφορά σε μια τεχνική αν αυτή πραγματοποιείται χαλαρά ή με ένταση. Αν γίνεται σε αργό ή σε γρήγορο ρύθμο. Κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει έναν ξεχωριστό τρόπο έκφρασης της τεχνικής και προσφέρει και διαφορετικά πράγματα.
Είναι αδύνατο να καταλάβετε μέσα από ένα απλό κείμενο πως ακριβός λειτουργούν τα στοιχεία. Ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να το δείτε από κοντά
ΦΩΤΙΑ

Η φωτιά είναι το στοιχείο της έκρηξης και της ταχύτητας! Έχει σκοπό το χτύπημα να αιφνιδιάσει τον αντίπαλο προκαλώντας του μια σπασμωδική και ανεξέλεγκτη κίνηση την οποία μετέπειτα εκμεταλλευόμαστε για να εισχωρήσουμε στην βάση του μέσα από το κενό που θα έχουμε δημιουργήσει.

ΝΕΡΟ

Το νερό είναι το στοιχείο της ροής. Περιλαμβάνει ήρεμες και χαλαρές κινήσεις που έχουν σκοπώ να ανατρέψουν την πορεία του αντιπάλου ώστε να τον οδηγήσουν σε μια μειονεκτική θέση.

ΓΗ

Γη. Είναι η βάση μας! Σκοπός είναι να κατακτήσουμε την ικανότητα με την όποια μπορούμε να διαχειριζόμαστε και να ``γειώνουμε`` την δύναμη του αντιπάλου στο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαχειριζόμαστε δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που θα μπορούσαμε να αντέξουμε μυικά.

ΞΥΛΟ

Ξύλο. Η λογική τον σημείων. Το νόημα σε αυτό το στοιχείο είναι να τοποθετήσουμε το σώμα μας και τα χέρια μας με τέτοιο τρόπο ώστε να εκφράσουμε την δύναμη και την αντοχή που έχουν τα κόκαλα μας και τα σχήματα τα όποια χρησιμοποιούμε.

ΜΕΤΑΛΛΟ

Μέταλλο. Σου δίνει την ικανότητα να μπορείς να είσαι σκληρώς διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο! Με ποιο απλά λόγια μπορείς να ελέγχεις πότε θα χαλαρώσεις και πότε θα σφίξεις κάνοντας τα χτυπήματα σου ισχυρά διατηρώντας την ταχύτητα και την ευκινησία σου!

Τα στοιχεία είναι οι διάφοροι τρόποι με τους όποιους μπορεί κάποιος να εκφράσει τις τεχνικές που υπάρχουν στο Kung Fu. Ισχύει και για τις δύο τέχνες. Υπάρχει διαφορά σε μια τεχνική αν αυτή πραγματοποιείται χαλαρά ή με ένταση. Αν γίνεται σε αργό ή σε γρήγορο ρύθμο. Κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει έναν ξεχωριστό τρόπο έκφρασης της τεχνικής και προσφέρει και διαφορετικά πράγματα.

Είναι αδύνατο να καταλάβετε μέσα από ένα απλό κείμενο πως ακριβός λειτουργούν τα στοιχεία. Ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να το δείτε από κοντά

ΦΩΤΙΑ
Η φωτιά είναι το στοιχείο της έκρηξης και της ταχύτητας! Έχει σκοπό το χτύπημα να αιφνιδιάσει τον αντίπαλο προκαλώντας του μια σπασμωδική και ανεξέλεγκτη κίνηση την οποία μετέπειτα εκμεταλλευόμαστε για να εισχωρήσουμε στην βάση του μέσα από το κενό που θα έχουμε δημιουργήσει.
ΝΕΡΟ
Το νερό είναι το στοιχείο της ροής. Περιλαμβάνει ήρεμες και χαλαρές κινήσεις που έχουν σκοπώ να ανατρέψουν την πορεία του αντιπάλου ώστε να τον οδηγήσουν σε μια μειονεκτική θέση.

ΓΗ

Γη. Είναι η βάση μας! Σκοπός είναι να κατακτήσουμε την ικανότητα με την όποια μπορούμε να διαχειριζόμαστε και να ‘γειώνουμε’ την δύναμη του αντιπάλου στο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαχειριζόμαστε δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που θα μπορούσαμε να αντέξουμε μυικά.
Ξύλο. Η λογική τον σημείων. Το νόημα σε αυτό το στοιχείο είναι να τοποθετήσουμε το σώμα μας και τα χέρια μας με τέτοιο τρόπο ώστε να εκφράσουμε την δύναμη και την αντοχή που έχουν τα κόκαλα μας και τα σχήματα τα όποια χρησιμοποιούμε.
ΞΥΛΟ

ΜΕΤΑΛΛΟ

Μέταλλο. Σου δίνει την ικανότητα να μπορείς να είσαι σκληρώς διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο! Με ποιο απλά λόγια μπορείς να ελέγχεις πότε θα χαλαρώσεις και πότε θα σφίξεις κάνοντας τα χτυπήματα σου ισχυρά διατηρώντας την ταχύτητα και την ευκινησία σου!